Transformatie

Werkelijke verandering komt van binnenuit

De Universiteit voor de Ziel

Het werk wat ik aanbied is onderdeel van de Universiteit voor de Ziel. Deze methode en discipline is ontwikkeld door Ton Koster en Anthoinette van Vulpen. Hieronder geef ik een beeld van wat de Universiteit voor de Ziel is. Je vindt een korte beschrijving en een lijst met kenmerkende punten van wat je specifiek wel en niet kunt verwachten. Daaronder vind je een overzicht met de belangrijkste principes en uitgangspunten.

In het kort
De Universiteit voor de Ziel is een moderne mystieke school. Dit is een geestelijke ontwikkelings- en inwijdingsweg waarin jij stap voor stap wordt begeleid op een innerlijke reis van heling en bewustwording. Tijdens deze reis vind je je eigen antwoorden. Dientengevolge is het een reis naar een leven zoals jij dat ten diepste wilt leven. Het is opgebouwd uit een aantal programma’s. Hoe dit praktisch is vormgegeven, kun je hier lezen.

Iets uitgebreider, laat het zich als volgt kenmerken en beschrijven:

   • Geestelijke begeleiding op de grootste tocht van je leven 
   • Een weg naar innerlijke vrijheid; ons doel is bevrijding van alles wat ons vanbinnen in de weg staat
   • Directe ervaring van alles wat we behandelen
   • Jij bent degene die het werk doet
   • Voorbij je verstand; als je het had kunnen ‘bedenken’, was je er al wel geweest. 
   • Een ultieme kennismaking met jezelf
   • Confrontatie met jouw innerlijke duisternis
   • Afleggen van alles wat je niet bent (dit kan pijn doen)
   • Jouw eigen antwoorden
   • Voedsel voor de ziel
   • Je diepste angsten en belemmeringen aankijken en deze overwinnen
   • Echte heling. Dit betekent soms een wond openhalen
   • Als je je geroepen voelt, ben je er klaar voor

Wat is het niet: 

   • Een programma waar je achterover kunt leunen
   • (Spiritueel) entertainment
   • Afleiding
   • Makkelijk
   • Goedkoop
   • Bevestiging van je huidige werkelijkheid
   • Kopiëren van wat voor andere mensen werkt (zoals vele boeken en zelfhulp programma’s bieden) 

In Vogelvlucht

Hieronder vind je een overzicht met de basis van de belangrijkste principes en uitgangspunten van de Universiteit voor de Ziel. (Verticaal staan de kopjes op onderwerp  bij elkaar en bouwen ze van boven naar beneden op elkaar voort. Als je alles wilt lezen, is het een lopend verhaal wat linksboven bij ‘werken van binnenuit’ begint en zo van boven naar onder en dan bij de volgende kolom rechts ernaast bij ‘loslaten’ op dezelfde manier doorloopt.)  

Werken van Binnenuit

Lees meer

De deuren van transformatie worden van binnenuit geopend. Ik kan je de deuren laten zien. Jij bent degene die ze opent en er doorheen stapt.
De antwoorden en waarheid liggen in jouw wezen verscholen. We werken met jouw ervaringen en innerlijke beleving van de werkelijkheid om deze te vinden. Zo werken we van binnen naar buiten naar een steeds hoger bewustzijn.

Zelf aan het roer

Lees meer

Jouw leven heb je op voldoende hoog bewustzijnsniveau tot stand gebracht om te kunnen spreken van een ‘heilige’ creatie.
Jij staat zelf aan het roer van jouw leven om jouw koers te bepalen. Jij draagt de verantwoordelijkheid voor je leven en gevolgen van je keuzes. Ik kan kan (en wil) de golven, stroming en andere ‘struikelblokken’ niet voor je weghalen. Dit alles is er om jou te helpen groeien en met steeds meer authenticiteit, liefde en bewustzijn in het leven te staan.
Welk kan ik kan wel een stukje met je meelopen, teruggeven wat ik zie en beleef en mijn ervaringen met je delen om het voor jou sneller en makkelijker te maken.
We werken op jouw tempo, met respect voor jouw levensplan.

Missie en Levensles

Lees meer

Bewustwording van je eigen levensles en missie is het begin van je bewustwording. Ook dit is niet iets wat je kunt ‘bedenken’. Daarom hebben we speciale oefeningen om deze te ontdekken en te ervaren.
Je levensles kennen, stelt je in staat om je leven en de situaties daarin vanuit een ander perspectief (hoger bewustzijn) te bekijken. Je missie kennen stelt je in staat om de keuzes te maken die leiden tot een steeds groter bewustzijn en het ervaren van je levensdoel. De combinatie stelt je in staat om in en met steeds meer liefde te leven.

Bewustwording

Lees meer

Bewustwording is het ‘worden je bent’ waarover in verschillende tradities wordt gesproken. De mate van bewustzijn bepaalt hoe je in het leven staat. 
Het onderbewuste is enorm diep. Wie ben ik? Wat ben ik? Wat maakt me gelukkig? Hier zijn stapels en stapels boeken over geschreven en is het laatste woord nog niet over gezegd.
Bewustwording hiervan is het spel wat we op Aarde spelen. Wanneer je bewustzijn groeit, vergroot dat hoezeer je in liefde en vertrouwen kunt leven. Het leidt tot steeds meer innerlijke en uiterlijke groei, vrijheid en vreugde.  

Loslaten

Lees meer

Loslaten is iets opgeven wat je kent, zonder dat je weet wat er voor in de plaats komt.
Gedurende ons leven krijgen we hier op vele momenten en op vele manieren mee te maken. En dat begint al jong: gedag zeggen tegen je ouders tijdens je eerste schooldag, een vriendinnetje wat verhuist, afscheid nemen van de basisschool, etc. Maar ook de geboorte zelf is een ingrijpende gebeurtenis waar we mee om hebben moeten gaan. Wanneer we hierin goed worden begeleid, leren we dat dit een fijn en belangrijk onderdeel is van het leven. Wanneer we dat niet kunnen, wanneer we als het ware terug blijven kijken, verkrampt ons emotionele lichaam en ontstaat er angst.    

Wat is angst?

Lees meer

Naast wat hierboven bij ‘loslaten’ beschreven staat, kunnen emoties zelf ook angst veroorzaken: 
Emoties zijn gemoedsbewegingen in het emotionele lichaam. Deze zijn geheel natuurlijk en er is geen emotie die ‘fout’ is of er niet zou moeten zijn. Elke keer wanneer jij een ervaring had waarin je niet begreep wat er op dat moment (op emotioneel vlak) gebeurde, dan kon je dit niet volledig toelaten, ervaren en uiten wat jij voelde. Dit is een verkramping van het emotionele lichaam en geeft een beleving van angst op zichzelf. Maar, zolang je onbewust met een bepaalde emotie omgaat en je op zielsniveau nog onvoldoende bewust bent geworden van het hoe en waarom van deze emotie, dan kun je deze nog niet achter je laten. Je emotionele lichaam kan zich dan niet ontladen en het complex van emoties blijft dan als het ware een extra laagje in je energielichaam achter.

Levenslessen en Angst

Lees meer

  Een angstlaag is dus niets anders dan een complex aan emoties die je nog niet hebt kunnen loslaten, omdat je deze op zielsniveau nog niet hebt verwerkt. Dit waasje in jouw psyche wordt steeds geactiveerd (getriggerd) als jij je in een soortgelijke situatie bevindt. Zo heb je elke keer opnieuw de mogelijkheid om dit ‘achterstallige huiswerk’ te doen, en deze emotie op zielsniveau te doorleven, begrijpen en zo de lessen die erin verscholen liggen te leren. Dit geeft altijd een bevrijdend en lichter gevoel. (Dat ben je daarna ook). Op deze manier vormen emoties levenslessen voor de ziel. Het toelaten van onvoorwaardelijke liefde in je leven, is de sleutel tot het overwinnen van je angst.

  Bewustzijnsverlies

  Lees meer

  Wanneer een belemmering in je psyche, zoals een angstlaag, actief wordt je als het ware overgenomen door een soort ‘programma’ wat afdraait, opnieuw en opnieuw. Afhankelijk van de kracht en complexiteit van de belemmering, gaat hier een bepaalde mate van bewustzijnsverlies met zich mee. Dit kun je gemakkelijk herkennen aan momenten van wazigheid of afwezigheid, aan een gevoel dat je er niet helemaal bij bent en/of momenten waarin je jezelf afvraagt:  “waarom doe ik toch?’ Dit gebeurd uiteraard vaak op cruciale momenten die er echt toe doen. 

  Vaak leren we hier zelf, of in therapie mee om te gaan door ‘te bedenken’ wat we ‘eigenlijk zouden moeten doen.’ Maar, dit is gebouwd op het oorspronkelijke patroon. Het lost dus niets op en is doordrenkt van, laten we eerlijk zijn,  de grote negatieve lading waaruit deze belemmering bestaat. (Daarbij trekken krachtigere belemmeringen met groter gepaard bewustzijnsverlies zich ook eigenlijk weinig aan van wat wij allemaal bedacht hebben.) 
  Maar, veel belangrijker nog, het komt niet wie we werkelijk zijn. Het is dus bedacht, geforceerd. Het kost energie en geeft geen werkelijke voldoening, want het is niet authentiek. 

  De Diepste Angst

  Lees meer

  De Diepste Angst is de eerste angstlaag die zich in dit leven gevormd heeft. Dit gebeurde tussen je conceptie en tweede levensjaar. Deze is verankerd met een conclusie en besluit en laat daarom niet ‘zomaar’ los. Voor veel mensen is dit psychisch-energetische complex onbewust, maar speelt het wel een grote rol in de negativiteit in hun leven. Bewustwording van je conclusie en besluit is een voorwaarde om dit achter je te kunnen laten. Wat je conclusie en besluit waren, is niet iets wat je zomaar kunt ‘bedenken’ en vraagt om zorgvuldige en intensieve begeleiding.

  Transformatie van je diepste angst is je eerste grote stap, geeft een groot gevoel van bevrijding en heelt de verbinding met je ziel. Ook hier is toelaten van onvoorwaardelijke liefde de sleutel tot het overwinnen van deze angst.

  Transformatie

  Lees meer

  Transformatie is het volledig beleven en doorgronden van innerlijke belemmeringen, om deze daarna met hulp van de geestelijke wereld los te maken en op te laten lossen. Door transformatie helen we op zielsniveau en komen we steeds dichter bij een authentiek zijn; zowel van binnen als van buiten. (Lees er hier nog verder over.) 

  Helen op Zielsniveau

  Lees meer

  Door de belemmeringen in ons psyche, de patronen die we dan leven, het bewustzijnsverlies wat daar vaak bij komt kijken en door de afwijzing van delen van onszelf, kunnen we niet leven wie we werkelijk zijn: met respect, liefde en zorgzaamheid voor onszelf en de ander, met de kracht die we eigenlijk in ons diepste wezen voelen om vol vertrouwen en openheid het leven aan te gaan. 

  Helen op zielsniveau betekend de verbinding met je ziel herstellen, zodat je van daaruit kunt leven. Het is laagje voor laagje van binnenuit aankijken; de lessen die daarin verscholen liggen eigen maken; het vervolgens transformeren en de afgewezen delen van onszelf weer toe-eigenen. Zo wordt je steeds meer heel en maak je je wezen vrij van belemmeringen zodat je vermogens van (geestelijk) waarnemen steeds groter worden. Zo maak je de weg vrij om vanuit je ziel te kunnen leven.  

  Voorbij de Diepste Angst

  Lees meer

  Als ik mijn Diepste Angst heb losgelaten, voel ik dan nooit meer angst? Zeker wel. Angst is de ervaring van verkramping van of in je emotionele lichaam. Dit is een belangrijk signaal, waar je niet zonder wilt leven! Het helpt je. Het helpt om wat jij als een gevaar in de buitenwereld voor jezelf te duiden. Maar, nog veel belangrijker nog, je heldere emotionele waarnemen helpt je als een zoeklicht bij het herkennen van innerlijke belemmeringen die, als wijzers langs de weg staan, om jou door het doolhof van je ziel te leiden, zodat jij dit pad kan bewandelen van bewustwording en een steeds authentieker leven. 

  Oordelen & Zelfverwijt

  Lees meer

  Iemand die bewuster in het leven staat, kijkt, per definitie, naar zichzelf en is vaak al bezig met zelfreflectie. We willen positiever, sterker, authentieker, etc. in het leven staan. Dat is prachtig. Maar, dit maakt ook dat we aspecten van onszelf waar we niet zo tevreden mee zijn extra onder de loep nemen. Vaak neigen we naar een negatieve beoordeling van onszelf. Deze negatieve zelfbeoordeling doet het positieve effect van de zelfreflectie bijna meteen weer te niet. Dat is dus niet zo handig.
  Deze oordelen en bijkomende gevoelens zijn de volgende laag in het transformatieproces, en kunnen bij de meer bewuste mens al duidelijk een rol spelen. Hoewel we hier pas echt aan kunnen werken na de transformatie van de diepste angstlaag, kan ik je, als dit speelt, in het proces wel laten zien wat er gebeurd en helpen om er goed mee om te gaan.   

  *Lees in de praktische informatie over de 100% garantie*

   

  Neem Contact Op

  Stel hieronder je vraag of boek een afspraak door het formulier in te vullen. Bij nood, bel 112 (noodnummer) of 113 (zelfmoord preventie), of bezoek het dichtstbijzijnde ziekenhuis

  +31 6 5247 6199

  Kaatsheuvel

  info@roberttolenaars.nl